Trouble on the Corner

von Alan Madison
mit Tony Goldwyn, Debi Mazar, Giancarlo Esposito, Joe Morton,
USA 1997 114’