Memories

von Morimoto,Okamura,Otomo
mit Tsutomu Isobe, Isamu Hayashi, Hideyuki Hori
Japan 1995 113’