Viva Zapata!

von Elia Kazan
mit Marlon Brando, Jean Peters, Anthony Quinn
USA 1952 113’