Total Balalaika Show

von Aki Kaurismäki
mit Leningrad Cowboys & The Alexandrov Red Army Ensamble
Finnland 1993 55’