Video

Liu Heng (Script), Yan Geling (Writer), Tong Dawai (Actor), Christian Bale (Actor), Zhang Doudou (Actress), Zhang Yimou (Director), Ni Ni (Actress), Zhou Xiaofeng (Script)
Jin líng Shi San Chai | The Flowers Of War
Competition · Press Conference · Feb 13, 2012

All Videos