Bishonen

Beauty
by Yonfan
with Stephen Fung, Daniel Wu, Jason Tsang
Hong Kong, China 1998 101’