Kichiku dai enkai

Kichiku
by Kazuyoshi Kumakiri
with Sumiko Mikami, Shunsuke Sawada, Shigeru Bokuda
Japan 1997 112’