Ban sheng yuan

Eighteen Springs
by Ann Hui
with Leon Lai, Wu Chien Lien, Anita Mui, Ge You
Hong Kong 1997 126’

World sales

Mandarin Films Ltd.