Motel Cactus

by Park Ki-yong
with Jin Hee-Kyung, Jung Woo-Sung
Republic of Korea (South Korea) 1997 91’