Krótki dzien pracy

Ein kurzer Arbeitsalltag
by Krzysztof Kieslowski
with Waolaw Ulewicz, Lech Grzmocinski, Tadeusz Bartosik
Poland 1981 74’