Sergej Eisenstein, Awtobiografija

Sergej Eisenstein, An Autobiography | Sergej Eisenstein, Autobiographie
by Oleg Kowalow Russian Federation 1996 90’