Mahjong

Shake And Bake
by Edward Yang
with Virginie Ledoyen, Tang Consheng, Ke Yuluen, Zhang Zhen
Taiwan 1995 121’

World sales

Atom Films