Bonjour Timothy

von Wayne Tourell
mit Dean O'Gorman, Sabine Karsenti, Sylvia Rands
Neuseeland / Kanada 1995 92’