Family Life

von Bob Kerr
mit Mark Jones, Otto Fries, Sunshine Hart
USA 1924 21’