Sopyonje

von Im Kwon Taek
mit Kim Myung Gon, Oh Jung Hae, Kim Kyu Chul
Republik Korea 1993 112’