Libera (Carmela, Aurora)

von Pappi Corsicato
mit Iaia Forte, Cristina Donadio, Nini Bruschetta
Italien 1992 85’