Video

Theo Angelopoulos (Director)
Alexandra Aidini (Actress)
Thalia Argyriou (Actress)
Nikos Poursanidis (Actor)
Vassilis Kolovos (Actor)
Andreas Sinanos (DOP)
Eleni Karaindrou (Music)
Host: Josef Schnelle


Trilogia: To livadi pou dakrisi | Trilogy: The Weeping Meadow | Trilogie: Die Erde weint
Competition · Press Conference · Feb 12, 2004

All Videos