Manzan benigaki

by Ogawa Shinsuke, Peng Xiaolian Japan 2001 90’