Xingfu Shiguang

Happy Times
by Zhang Yimou
with Zhao Benshan, Dong Jie, Li Xue Jian, Gong Jing Hua
People's Republic of China 2000 96’

World sales

Twentieth Century Fox Film Corp.

Additional information

Download additional information