Sada

by Nobuhiko Obayashi
with Hitomi Kuroki, Kippei Shena, Tsurutaro Kataoka
Japan 1997 132’

World sales

Shochiku Co., Ltd.