Gai tao-wan-je de cha-cha

A Cha-Cha For The Fugitive
by Wang Tsai-Cheng
with Julien Chen, Liu Hsin-Yu, Chen Chieh-I
Taiwan 1997 83’