Minjing gushi

On The Beat | Auf Streife
by Ning Ying
with Li Zhanho, Wang Liangui, Zhao Zhiming
People's Republic of China 1995 102’