Minjing gushi

On The Beat | Auf Streife
by Ning Ying
with Li Zhanho, Wang Liangui, Zhao Zhiming
China 1995 102’