Hong yin tao

Red Cherry | Rote Kirsche
by Ye Ying
with Guo Ke-Yu, Xu Xiao-Li, Vladimill Nizmiroff
People's Republic of China 1995 120’

World sales

Moonstone International Inc.