Gyae-Got-un Nalui Ohu

A Hot Roof | Ein heißes Dach
by Lee Min-Yong
with Chung Sun-Kyong, Ha You-Me, Chung Bo-Suk
Republic of Korea (South Korea) 1995 108’