Hongfen

Blush | Rouge
by Li Shaohong
with Wang Ji, Wang Zhiwen, He Saifei
People's Republic of China / Hong Kong 1994 115’

World sales

Ocean Film Co.,Ltd.