Berlinale: Programme


Man you | Vanishing Days

Feb 9, 2019 | Translator, Huang Jing, Zhu Xin

Feb 9, 2019Translator, Huang Jing, Zhu Xin

The actress and the director of the Chinese film.

Forum Man you | Vanishing Days