Berlinale: Programme


Bing Lang Xue | The Taste of Betel Nut

Yue Ye, Shen Shi Yu, Zhao Bing Rui

Bing Lang Xue | The Taste of Betel Nut

Panorama

HKG/CHN 2017

by: Hu Jia

Yue Ye, Shen Shi Yu, Zhao Bing Rui