Berlinale: Programme


Chang Jiang Tu | Crosscurrent

Feb 15, 2016 | Wu Lipeng, Xin Zhi Lei, Kai Tan

Feb 15, 2016Wu Lipeng, Xin Zhi Lei, Kai Tan

The actors on their way into the Berlinale VIP Club.

Competition Chang Jiang Tu | Crosscurrent