Berlinale: Programme


Jin zhi xia mao | Anchorage Prohibited | Ankern verboten

Feb 16, 2016 | Alan Wang, Aimee Yin, Chiang Wei Liang, Lynn Chen

Feb 16, 2016Alan Wang, Aimee Yin, Chiang Wei Liang, Lynn Chen

The film team after premiere.

Berlinale ShortsJin zhi xia mao | Anchorage Prohibited | Ankern verboten