Berlinale: Programme


Futaba kara toku hanarete dainibu | Nuclear Nation II

Feb 12, 2015 | Atsushi Funahashi, Gabriela Seidel-Holländer

Feb 12, 2015Atsushi Funahashi, Gabriela Seidel-Holländer

The director and the moderator during Q&A.

ForumFutaba kara toku hanarete dainibu | Nuclear Nation II