Berlinale: Programme


Mizu no koe o kiku | The Voice of Water

Feb 10, 2015 | Takafumi Saito, Shigetaka Komatsu, Masashi Yamamoto, Jun Murakami,

Feb 10, 2015Takafumi Saito, Shigetaka Komatsu, Masashi Yamamoto, Jun Murakami, Kei Oda,

The team of the Japanese film.

Forum Mizu no koe o kiku | The Voice of Water