Berlinale: Programme


Tui Na | Blind Massage

Ting Mei, Zhiyou Han, Xiaodong Guo, Lei Zhang, Dan Jiang, Huaipeng Mu, Xuan Huang

Tui Na | Blind Massage

Competition

CHN/FRA 2014

by: Lou Ye

Ting Mei, Zhiyou Han, Xiaodong Guo, Lei Zhang, Dan Jiang, Huaipeng Mu, Xuan Huang


© Travis Wei