Berlinale: Programme


Sono yo no tsuma | That Night’s Wife | Die Frau jener Nacht

Tokihiko Okada, Mitsuko Ichimura, Emiko Yakumo

Sono yo no tsuma | That Night’s Wife | Die Frau jener Nacht

Retrospektive

JPN 1930

by: Yasujirō Ozu

Tokihiko Okada, Mitsuko Ichimura, Emiko Yakumo


Source: Kawakita Memorial Film Institute, Tokio, © Shochiku Co., Ltd.