Berlinale: Programme


Yuyake gumo | Farewell to Dream

Shinji Tanaka, Ryohei Ohno

Yuyake gumo | Farewell to Dream

Forum

JPN 1956

by: Keisuke Kinoshita

Shinji Tanaka, Ryohei Ohno


© 1956 Shochiku Co., Ltd.