Berlinale: Programme


I aionia epistrofi tou Antoni Paraskeua | The Eternal Return of Antonis Paraskevas

Feb 11, 2013 | Elina Psykou, Christos Stergioglou

Feb 11, 2013Elina Psykou, Christos Stergioglou

The director, the leading actor and further crew members during the Q&A.

Forum I aionia epistrofi tou Antoni Paraskeua | The Eternal Return of Antonis Paraskevas