Berlinale: Videos


Bai lu yuan

Press Conference

Wednesday Feb 15, 2012

Liu Wei (Actor)
Wu Gang (Actor)
Zhang Fengyi (Actor)
Zhang Xiaoke (Producer)
Wang Quan’an (Director)
Zhang Yuqi (Actress)
Duan Yihong (Actor)
Cheng Taisheng (Actor)
Guo Tao (Actor)
Moderation: Anatol Weber

Red Carpet

Wednesday Feb 15, 2012