Berlinale: Programme


Bai lu yuan | White Deer Plain

Press Conference

Liu Wei (Actor)
Wu Gang (Actor)
Zhang Fengyi (Actor)
Zhang Xiaoke (Producer)
Wang Quan’an (Director)
Zhang Yuqi (Actress)
Duan Yihong (Actor)
Cheng Taisheng (Actor)
Guo Tao (Actor)
Moderation: Anatol Weber