Berlinale: Programme


Bai lu yuan | White Deer Plain

Feb 15, 2012 | Zhang Yuqi

Feb 15, 2012Zhang Yuqi

Popping of flashbulbs on the actress.

Competition Bai lu yuan | White Deer Plain – Berlinale Palast