Berlinale: Programme


Bai lu yuan | White Deer Plain

Feb 15, 2012 | Duan Yihong, Zhang Fengyi

Feb 15, 2012Duan Yihong, Zhang Fengyi

Autographs for the fans.

Competition Bai lu yuan | White Deer Plain – Berlinale Palast