Berlinale: Programme


Sekai Good Morning!! | Good Morning to the World!!

Feb 13, 2011 | Hirohara Satoru, Koarai Hirotatsu, Koizumi Yoichiro, Izumi Mitsunori

Feb 13, 2011Hirohara Satoru, Koarai Hirotatsu, Koizumi Yoichiro, Izumi Mitsunori

Cast and Crew came to Berlin to present their film.

ForumSekai Good Morning!! | Good Morning to the World!!