Berlinale: Programme


Asakusa no tomoshibi | The Lights of Asakusa

Shimazu Yasujiro

Asakusa no tomoshibi | The Lights of Asakusa

Forum

JPN 1937

by: Shimazu Yasujiro

Shimazu Yasujiro


© Shochiku Co., Ltd.