Berlinale: Programme


Asakusa no tomoshibi | The Lights of Asakusa

Mieko Takamine, Daijiro Natsukawa

Asakusa no tomoshibi | The Lights of Asakusa

Forum

JPN 1937

by: Shimazu Yasujiro

Mieko Takamine, Daijiro Natsukawa


© Shochiku Co., Ltd.