Berlinale: Programme


Ai no mukidashi | Love Exposure

Feb 6, 2009 | Sono Sion, Umekawa Haruro, Ando Sakura

Feb 6, 2009Sono Sion, Umekawa Haruro, Ando Sakura

Visiting Berlin with their film Ai no mukidashi: director Sono Sion, producer Umekawa Haruro and actress Ando Sakura.

Forum Ai no mukidashi | Love Exposure