Berlinale: Programme


Baiyin Diguo | Empire Of Silver

Shi Xiaoman, Heizi, Shi Dasheng, Zhang Tielin, Aaron Kwok, King Shih Chieh, Hou

Baiyin Diguo | Empire Of Silver

Berlinale Special

HKG/CHN 2009

by: Christina Yao

Shi Xiaoman, Heizi, Shi Dasheng, Zhang Tielin, Aaron Kwok, King Shih Chieh, Hou Tongjiang, Lei Zhenyu