Berlinale: Programme


Mizu no Hana | Water Flower | Die Wasserblume

Feb 15, 2006 | Yusuke Kinoshita

Feb 15, 2006Yusuke Kinoshita

Premiere of Mizu no Hana in the Zoo Palast. Director Yusuke Kinoshita.

Generation Mizu no Hana | Water Flower | Die Wasserblume