Berlinale: Videos


Kong que

Press Conference

Friday Feb 18, 2005

Er Yong (Line Producer)
Yang Shu (Cinematogapher)
Wang Wei (Representative Poly Asian Union)
Li Qiang (Script)
Lu Yulai (Actor)
Feng Li (Actor)
Zhang Jingchu (Actress)
Gu Changwei (Director)

Red Carpet

Friday Feb 18, 2005