Berlinale: Photo Boulevard


Lee Kang Sheng, Chen Shiang Chyi, Dieter Kosslick

Festival director Dieter Kosslick greeting Lee Kang Sheng and Chen Shiang Chyi, cast members of double award winner Tian Bian Yi Duo Yun, before the closing event in the Berlinale Palast.

CompetitionTian bian yi duo yun | The Wayward Cloud – Closing Gala – Silver Bear

Feb 19, 2005