Berlinale: Photo Boulevard


Tsai Ming-Liang, Cheng Shiang-Chyi, Lee Kang-Seng, Lu Yi-Ching

From top left to bottom right: Tsai Ming-Liang, director of Tian Bian Yi Duo Yuon, and his cast Cheng Shiang-Chyi, Lee Kang-Seng and Lu Yi-Ching.

CompetitionTian bian yi duo yun | The Wayward Cloud

Feb 16, 2005