Berlinale: Programme


Kong que | Peacock

Press Conference

Er Yong (Line Producer)
Yang Shu (Cinematogapher)
Wang Wei (Representative Poly Asian Union)
Li Qiang (Script)
Lu Yulai (Actor)
Feng Li (Actor)
Zhang Jingchu (Actress)
Gu Changwei (Director)