Berlinale: Press Photos


Alexandra Aidini, Theo Angelopoulos and Nikos Poursanidis

Competition | Trilogia: To livadi pou dakrisi | Trilogy: The Weeping Meadow

Alexandra Aidini, director Theo Angelopoulos and Nikos Poursanidis at the photo-call for Trilogia: To Livadi Pou Dakrisi | Trilogy: The Weeping Meadow

ID 2004_0108